Profer Group
Czech lang   English lang
O nás  |   Partneři  |   Kontakty
Alternativní zdroje energie
Plyn pro řezání a sváření
Parkoviště pro kamiony
Čerpací stanice
Propan-butan, LPG
Servis a revize ČS
Doprava
GDPR

Projekty spolufinancovány z EU:
- Analýza rizik
- Energet. úsporná opatřeníRevoluce v řezání
plynem se jmenuje

Chemtane 2

LPG budoucnosti
se jmenuje
logo Chemtane V
Průmyslové objekty

Topný plyn od skupiny Profer je schopen zajistit plynulý chod celého průmyslového závodu. Může sloužit k vytápění prostor, kanceláří a dílen, k ohřevu vody a jako ekologické palivo pro provoz technologických zařízení. Zkapalněný plyn umožňuje tepelné zpracování výrobků, může být využíván jako zdroj tepla pro přípravu horkého vzduchu pro sušení ve výrobním procesu.

V oblasti průmyslu zajišťujeme dle přání a potřeb zákazníka :

  • návrh plynového hospodářství
    podstatné je navrhnout plynové hospodářství , které je možno začlenit do současného provozu zákazníku zejména vzhledem k umístění a ochranným zónám stanoveným zákonem
  • vybudování zdroje tepla
    využíváme široké možnosti v nabídce podzemních i nadzemních zásobníků všech velikostí navržených nejlépe dle situace zákazníka zejména v odběrech tepla a možnostech zákaznické lokality závozu topného plynu (dostupnost v zimních měsících)
  • revize a servis
    zajišťujeme kompletní servisní i revizní činnost danou zákonem a umožňující dlouhodobý provoz zařízení bez odstávek a poruch

Vytapeni plynem prum obj
©2018 - HELP Madurkay Pavel
[+]
btnUp
btnDown