Profer Group
Czech lang   English lang
Domů > Servis a revize ČS
O nás  |   Partneři  |   Kontakty
Alternativní zdroje energie
Plyn pro řezání a sváření
Parkoviště pro kamiony
Čerpací stanice
Propan-butan, LPG
Servis a revize ČS
Doprava
GDPR

Projekty spolufinancovány z EU:
- Analýza rizik
- Energet. úsporná opatřeníRevoluce v řezání
plynem se jmenuje

Chemtane 2

LPG budoucnosti
se jmenuje
logo Chemtane V
Servis a revize ČS

Budování plynových, pohonných a energetických hospodářství
 • čerpacích stanic LPG, PHM, CNG
 • instalace propanových a butanových zdrojů tepla ( energie )
 • budování rozvodů
Servis čs LPG, PHM a CNG
 • odborná prohlídka plyn. zařízení půlroční, roční
 • metrologie 1 x ročně
 • revize elektro a uzemnění
 • provozní revize TNS 1 x za dva roky
 • provozní revize plyn. zařízení 1 x za tři roky
 • kontrola plynového zařízení 1 x ročně
 • proškolení a přezkoušení obsluhy 1 x za tři roky
 • doplňující proškolení obsluhy
Servis zásobníků (tlakových nádob)
V oblasti využití zkapalněného propanu a propan-butanu k vytápění a ohřevu vody nabízíme následující služby:
 • pravidelné revize zásobníků
 • provedení oprav zásobníků - přetěsnění nebo výměna zákonných armatur
 • práce provedeme včetně odčerpání LPG
 • opravy laku zásobníků
 • opravy - výměny stavoznaků a manometrů
 • pravidelné revize uzemnění zásobníků
 • v zimních měsících zajišťujeme i metanolování zásobníků (ochrana proti zamrzání)
Servis rozvodů plynu
V oblasti využití zkapalněného propanu a propan-butanu k vytápění a ohřevu vody nabízíme následující služby:
 • pravidelné celkové revize plynového zařízení
 • provedení kontrolní tlakové zkoušky plynovodu
 • opravy plynovodu - přetěsnění při úniku plynu, výměny armatur
 • montáže, demontáže plynoměrů
Poradenská a konzultační činnost
Techničtí pracovníci skupiny Profer Vám rádi a odborně poradí ve všech otázkách, které se týkají zkapalněného plynu a propan-butanových zařízení, provozu a údržby čs LPG, PHM a CNG.

©2018 - HELP Madurkay Pavel
[+]
btnUp
btnDown