Alternativní zdroje energie
Plyn pro řezání a sváření
Parkoviště pro kamiony
Čerpací stanice
Propan-butan, LPG
Servis a revize ČS
Doprava
GDPR

Projekty spolufinancovány z EU:
- Analýza rizik
- Energet. úsporná opatřeníRevoluce v řezání
plynem se jmenuje

Chemtane 2

LPG budoucnosti
se jmenuje
logo Chemtane V
Rodinné domy

Vytápění pomocí zkapalněných uhlovodíkových plynů je v současnosti jedním z nejekologičtějších a nejpohodlnějších způsobů vytápění rodinných domků, satelitních sídlišť, rekreačních oblastí, hotelů, penzionů, nemocnic atd.
V porovnání s alternativními zdroji tepelné energie, jako jsou např. hnědé a černé uhlí, dřevo, atd., vychází vytápění zkapalněným plynem jako jedno z nejméně náročných na obsluhu a nejméně zatěžující životní prostředí.
Velmi výraznou vlastností plynového vytápění je, že není závislé na žádné rozvodné síti. Tzn. je vhodné zejména pro samostatné objekty mimo zástavbu a rozvodné sítě. Pro rodinné domy se dle lokality a potřeb zákazníka volí mezi nadzemními a podzemními zásobníky plynu.

Skupina Profer nabízí zákazníkům:
  • Vybudování plynového hospodářství.
  • Výhodný pronájem zásobníku plynu - obvykle o kapacitách 1.2 t, 2.1 t nebo jiný typ na přání zákazníka.
  • Garantované dodávky vysoce kvalitního topného plynu.
  • Veškeré servisní a revizní úkony v souladu s platnými předpisy a nejvyššími technologickými standardy po dobu fungování topného zdroje.
  • Čistý ekologický provoz bez nečistot , sazí, pevného odpadu, s minimálním množstvím emisí, srovnatelným s provozem na zemní plyn a splňující nejpřísnější ekologická kritéria v zemích Evropské unie.

Dlouhodobým zlepšováním a vývojem se naší společnosti ve spolupráci s partnery podařilo vyvinout zařízení, které umožnuje ekonomický ohřev butanu a tím zefektivňuje plynové vytápění.

©2018 - HELP Madurkay Pavel
[+]
btnUp
btnDown