Profer Group
Czech lang   English lang
Home > - Analýza rizik
About us  |   Partners  |   Contacts
Alter. sources of energy
Gas for cutting and welding
Car park for trucks
Gas station
Propane-Butane, LPG
Service, revisions of filling stations
Transport services
GDPR

Projects co-financed by EU:
- Analýza rizik
- Energet. úsporná opatřeníProjekt - Analýza rizik

Analýza rizik - Lokalita Hradec Králové - Slezské předměstí, Areál PROFER PLUSAnotace projektu:

V rámci projektu budou provedeny průzkumné práce a zpracována analýza rizik pro areál bývalého s. p. STAVOFINAL v Hradci Králové, kde se dříve montovala bytová jádra a vyráběla lepenka. Dalším potenciálním zdrojem rizika kontaminace podzemní vody i povrchové vody jsou zakopané vlakové cisterny. Analýza rizik popíše případnou kontaminaci, stanoví transportní cesty šíření a navrhne nápravná opatření a jejich cílové parametry.


Popis:

Projekt řeší území s potenciálním rizikem ekologické zátěže, která vznikla při dříve provozované výrobní činnosti. Zájmové území se nachází cca 2 km od centra města Hradec Králové, na Slezském předměstí. Jedná se o skladovou a průmyslovou zónu. Areál je ve vlastnictví žadatele, společnosti PROFER PLUS s.r.o., která se na vzniku zátěže nepodílela. Společnost PROFER PLUS s.r.o. využívá stávající budovy jako skladovací a kancelářské prostory.

Hlavním cílem projektu analýzy rizik je identifikace a kvantifikace zdravotních rizik a rizik pro ekosystémy v souvislosti s potenciální kontaminací horninového prostředí a podzemních vod v areálu bývalého státního podniku STAVOFINAL.

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši 2,1 mil Kč vč. DPH.

Realizace prací bude zahájena v 3/2017, předpokládaný termín ukončení 7/2018.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Analyza rizik
©2018 - HELP Madurkay Pavel
[+]
btnUp
btnDown