Alternativní zdroje energie
Plyn pro řezání a sváření
Parkoviště pro kamiony
Čerpací stanice
Propan-butan, LPG
Servis a revize ČS
Doprava
GDPR

Projekty spolufinancovány z EU:
- Analýza rizik
- Energet. úsporná opatřeníRevoluce v řezání
plynem se jmenuje

Chemtane 2

LPG budoucnosti
se jmenuje
logo Chemtane V
Zemědělství

Zkapalněný plyn v zemědělství

Mnohostrannost zkapalněného plynu od skupiny Profer nabízí sotva která jiná energie. Jeho výhody se uplatní ve všech oborech zemědělství - od chovu zvířat, přes zahradnictví, až po sušení různých druhů plodin a obilí. Z plynové nádrže lze centrálně zásobovat všechny budovy a v nich nainstalované spotřebiče. Nezávislost na komunálních potrubních systémech je pro zemědělce důležitým faktorem při rozhodování. Neopomenutelná je dnes i ekologická otázka energie. Plyn má všechny vlastnosti, které zaručují vysokou efektivitu při maximálně ekologickém spalování. Vytápění je vysoce účinné, hospodárné, s přesnou regulací teploty a nízkými náklady na údržbu.

Vytapeni plynem prum obj
©2018 - HELP Madurkay Pavel
[+]
btnUp
btnDown